top of page

Disclaimer Muziekschool Van Ingen

Aan de inhoud van deze Muziekschool Van Ingen website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Muziekschool Van Ingen geeft dan ook geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, lesinformatie en lesspecificaties. Voor alle lessen en prijzen vermeld op deze site geldt: Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Muziekschool Van Ingen is niet verantwoordelijk voor typefouten, website fouten en specificaties. Alle trade marks die geen eigendom zijn van Muziekschool Van Ingen zijn het eigendom van de bezitters.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

 

bottom of page