top of page

TRAIN JE BREIN

Misschien heb je goede voornemens om bijvoorbeeld vaker te gaan sporten. Maar heb je er ook al aan gedacht dat je hersenen misschien ook een goede workout zouden kunnen gebruiken.  Muziek heeft bewezen voor alle leeftijden van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn op hoe je brein functioneert. De laatste tijd komt er gelukkig, mede dankzij mensen als hoogleraar Erik Scherder, meer en meer aandacht voor het belang van muziek ongeacht de leeftijd. 

Laat je hieronder inspireren en wie weet speel je binnenkort dat prachtige instrument waar je altijd van hebt gedroomd en heb je een leuke en uitdagende workout voor je hersenen.

 

TED TALK
UNIVERSITEIT NL
MUZIEK & BREIN

'Muziek geeft een beter leven' zo zegt hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder 

 

 

MUZIEK MAAKT SLIM

 

Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat muziek een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken, wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale

en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

 

Hoe komt dit?
Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) en de linker hersenhelft (spraak en intellect) sterker met elkaar verbonden raken, dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd, waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dit tezamen vormt uiteindelijk het totaal van de intelligentie.

 

Enkele wetenschappelijke conclusies
Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. Dr. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:

 

- Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.

 

- Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen, die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe, dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.

 

- Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.

 

- Leerlingen van de basisschool, die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen aangeboden hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs aangeboden kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.

 

Wereldwijde onderzoeken
Naast de zeer uitgebreide Duitse onderzoeken van Prof. Dr. Bastian zijn er door Engelse, Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers verschillende onderzoeken gedaan. Deze wetenschappers komen tot dezelfde conclusies.

 

Opvoeding en onderwijs
We kunnen concluderen dat muziek maken, naast ontspanning en plezier, ook een belangrijke positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan onze toekomstige maatschappij.

 

Wetenschappers dringen er al jaren op aan om deze conclusies mee te nemen bij de opvoeding en het onderwijsbeleid.

'Muziek maken verhoogt IQ kinderen'

bottom of page